Di nuovo a Varazze gli amici polacchi del Klub Sportowy Dobra Marina

Categorie: Eventi

Per il secondo anno consecutivo il nostro Circolo ospita gli amici polacchi del Klub Sportowy Dobra Marina di Stettino; sotto la guida dell’istruttore Dawid Zbroja cinque giovani optimisti hanno soggiornato a Varazze dal 31 ottobre e rimarranno fino al 7 novembre, per allenarsi nel Mar Mediterraneo, al fine di evitare un lungo stop dovuto alle rigide temperature che caratterizzano il Mar Baltico nella stagione invernale. Due dei ragazzi avevano già fatto parte della “spedizione” varazzina del 2016-17, mentre uno aveva partecipato all’allenamento genovese del gennaio di quest’anno. Sorpresa dei nostri optimisti più giovani nel vedere i colleghi polacchi andare in mare in costume da bagno, mentre loro erano già dotati di muta, ma l’abitudine alle temperature del nord fa la differenza. Quando possibile i ragazzi polacchi e italiani si sono sfidati nel corso dei fine settimana, anche se in quei giorni le condizioni meteorologiche non sono state propizie, causa vento insufficiente o condizioni proibitive. I nostri ospiti, che hanno approfittato di alcuni giorni di vacanza scolastica, torneranno a Varazze all’inizio del 2018, e precisamente dal 10 al 18 gennaio, per un altro periodo di allenamento, in attesa che nelle loro acque la temperatura decida di risalire.

To już drugi rok pod rząd jak nasz klub gości polkskich przyjaciół z klubu sportowego Dobra Marina; pod przewodnictwem instruktora Dawida Zbroi pięciu młódych optymistów przyjechało do miejscowości Varazze od 31 października do 7 listop ada na trening nad Morzem Śródziemnym dzięki czemu mogą uniknąć długiej przerwy spowodowanej przez surowy klimat który charakteryzuje morze Bałtyckie w sezonie zimowym. Dwóch chłopców już brało udział w Varazzowym wyjeżw 2016-17, a jeden brał udział w tegorocznym styczniowym treningu w Genui. Było ciekawostką dla naszych najmłodszych optymistów widzieć polskich kolegów wypływać w morze w kostiumach kiedy to nasi już nosili kombinezony . . . przyzwyczajenie do północnych temperatur to dlatego jest taka różnica. W miarę możliwości chłopcy polscy i włoscy stawiali sobie czoła w czasie weekendów pomimo ze w tych dniach warunki meteorologiczne nie były udane, raz za mały wiatr a raz warunki zupełnie uniemożliwiające. Nasi goście którzy wykorzystali okres przerwy w zajęciach szkolnych wrócą do Varazze na poczatku 2018 roku a dokładnie od 10 do 18 stycznia na kolejną sesję treningową, w oczekiwaniu na czas kiedy u nich temperatura wody zdecyduje się wzrosnąc.

Save

Autore:Varazze Club Nautico 1919